O stronie

Na stronie interwalowy.pl zgromadzone zosta?y materia?y dotycz?ce intensywnego treningu interwa?owego. Podawane tutaj fakty maj? potwierdzenie w badaniach naukowych a odno?niki do publikacji naukowych znajduj? si? poni?ej poszczeg?lnych artyku??w.

Celem niniejszej witryny jest popularyzacja HIIT.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS